Enerjide yerlileşme hedefiyle gerek yerli kömür gerekse jeotermal enerji yatırımları hızlı arttı. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman, jeotermal enerjiyle elektrik üretiminde Türkiye’nin ABD, Filipinler ve Endonezya’dan sonra dördüncü ülke olduğunu söylerken, hedefe 1’inciliği aldıklarını ifade etti. Bir grup gazeteciye çalışmaları hakkında bilgi veren JESDER Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman, jeotermalde 25 megavat olan kurulu gücün, 2007’de çıkan yasayla 1053 megavata çıktığını belirterek, yıl sonunda bu rakamın 1086 megavatı bulacağını ifade etti.

Jeotermalle 2 milyon konutun elektrik ihtiyacının karşılandığını, kasım ayı itibarıyla elektrik üretim santrallerinde 83 bin megavatlık kurulu gücün yüzde 1,2’sinin jeotermalden karşılandığını belirten Şişman “Yüzde 100 yerli ve yenilenebilir bir kaynak. Bu santrallerimizle üretmiş olduğumu elektrikle yaklaşık 650 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının da önüne geçmiş oluyoruz.” dedi. Devlet-özel sektör el ele vererek dünya birinciliğini hedeflediklerini söyleyen Şişman, JES’lerin işletilmesinde yüzde 70 yerli aksam kullanıldığını, markalaşma yolunda çok hızlı yol alındığını ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi